ພິທີ ມອບ-ຮັບ ຫ້ອງການຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມເມືອງປາກແບງ ກັບ ບໍລິສັດວັງຄຳກໍ່ສ້າງສ້ອມແປງເຄຫາ ແລະ ພະແນກຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດແຂວງອຸດົມໄຊ